Responsabilitat Social Corporativa (RSC)


La reparació d’una flota de bicicletes per a una donació a una organització o causa social. L’activitat es duu a terme en grups de on es realitza les reparacions de les bicicletes que posteriorment es realitzarà la donació a l’entitat, organització o col·lectiu escollit per la pròpia entitat.

Les bicicletes són de segona mà per la recuperació de residus.

L’activitat es pot realitzar en diferents formats segons el número de bicicletes i la seva duració.

Taller de Biciclot (C/Pere IV 58)