Sessió teòrica de mecànic de la bicicleta impartida per un mecànic/a per fer un repàs als temes bàsics de mecànica i manteniment.

Els continguts son:

  • Elements de la bicicleta i bicicleta elèctrica (denominació i funcionament)
  • Eines bàsiques per al manteniment i  petites reparacions
  • Neteja i oliatge
  • Reparacions més comunes i bàsiques:Punxades, tensió de frens, posar la cadena al seu lloc, ajustar els canvis
  • Diagnòstic avançat (necessitats de mecànica professional) Ajust avançat de canvis, ajust de direcció, ajust pedalier, etc.