CONDICIONS GENERALS D’ÚS I COMPRA

Les presents condicions s’apliquen a totes les transaccions comercials realitzades a través de la nostra pàgina web www.biciclot.coop de la qual n’és titular la cooperativa Biciclot, sccl amb N.I.F:

F-60628187 amb domicili a Barcelona, carrer de Pere IV 5,08005.

Per qualsevol consulta, pot contactar amb nosaltres a través del telèfon 93.307.74.75, o enviant un correu electrònic a biciclot@biciclot.coop.

Condicions generals:

Els preus dels productes exposats a la pàgina web inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) un 21%.

Condicions de compra:

Per a realitzar una comanda, l’usuari haurà d’insertar tots els articles que desitgi adquirir a la “cistella de la compra” i seguir les instruccions que s’hi indiquen. Finalitzat el procés de compra caldrà que l’usuari imprimeixi el comprovant de compra i  realitzi la transferència bancària al número indicat. Al correu indicat per l’usuari s’anirà notificant el procés en el qual està la compra (hem rebut la teva comanda- comanda s’ha realitzat satisfactòriament).

Els productes hauran de ser retornats sempre a compte del client, en perfecte estat i en el seu embalatge original, només d’aquesta manera podrem reemborsar-te l’import pagat.

Condicions dels cursos:

Quan compris un curs i un cop la transferència feta només caldrà que t’adrecis el dia i hora de la data del curs.

Normativa:

  • Els alumnes han de ser majors d’edat.
  • No es considerarà formalitzada la inscripció fins que no s’efectuï el pagament.
  • No s’admetran cancel·lacions, ni canvis a les dates per part dels alumnes.
  • El curs podrà ser anul·lat per manca d’inscripcions.
  • Biciclot es reserva el dret a cancel·lar les diferents sessions per condicions atmosfèriques adverses, oferint una alternativa d’horari per a la seva recuperació. A excepció de que la sessió ja hagi estat iniciada.

 

Condicions dels productes:

Un cop feta la transferència rebràs un mail de confirmació de la compra. A partir de llavors, podràs venir a recollir la teva compra al Carrer de Pere IV 5,08005 Barcelona a partir del segon dia hàbil de la comanda,  en  el següent horari:

Dimecres i dijous de 16,30 a 18,30h.

Divendres 16.30 a 20.30h

Dissabtes de 10 a 14h.

Estàs protegit per la llei

L’Artícle 44 de la Llei 7 / 1996 de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista, et confereix el dret a la revocació de la comanda sol·licitada en un termini de set dies des de la recepció d’aquesta. Si per qualsevol motiu desitges revocar el teva comanda, ens ho hauràs de notificar al Fax N º 872 00 59 94 o per email a biciclot@biciclot.coop. Els productes hauran de ser retornats sempre a compte del client, en perfecte estat  només d’aquesta manera podrem reemborsar-te l’import pagat.

Protecció de les dades personals

La base de dades que conté les dades de caràcter personal facilitades pels clients en els formularis que puguin existir en el lloc web compleix la normativa vigent establerta en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i altra legislació que la desenvolupa i informa al client que aquestes dades seran incloses en fitxer per al seu tractament automatitzat prestant el client el seu consentiment mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions.
El client que introdueixi les seves dades personals en els diferents formularis està facultat a exercitar els seus drets d’accés i rectificació mitjançant el seu compte de client. D’aquesta web ens comprometem al respecte i confidencialitat absoluta en la recollida i tractament d’aquestes dades. Si el client desitja cancel·lar definitivament pot sol·licitar mitjançant qualsevol mitjà a Biciclot,sccl.
Biciclot, sccl.  assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat, especialment les previstes en el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.

Biciclot,sccl. no compartirà, vendrà, ni facilitarà a tercers aquestes dades, llevat requeriment judicial, i no serà responsable en cap cas de les incidències que puguin sorgir derivades d’un atac o accés no autoritzat als sistemes causa d’una falta de diligència del client pel que fa a la guàrdia i custòdia de les seves claus d’accés o de les seves pròpies dades personals.
Les dades de targetes de crèdit són recollides directament per la sucursal bancària que efectua el cobrament, i per tant, biciclot,sccl ni les manipula ni les emmagatzema.
El client és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la modificació dels mateixos si fos necessari.