Per a circular per la ciutat amb seguretat i tranquil·litat és necessari que la nostra bicicleta tingui un funcionament òptim.

Aquest servei pretén facilitar una revisió de les bicicletes dels participants, informar-los del estat, que participin i alhora aprenguin a  fer les reparacions.

Ubicació del punt de reparació a l’entrada de l’entitat perquè el personal s’apropi amb la seva bicicleta.

El Punt ITB inclou:

  • Personal mecànic
  • Eines i materials
  • Infraestructura