Durant la realització d’una bicicletada popular és molt important que els participants coneguin en tot moment quin es el camí que han de seguir, per això Biciclot té monitors especialitzats en l’organització de passejades, per obrir i tancar la passejada i també per anar fent talls de circulació abans que arribin els participants i així evitar incidents. Aquests monitors especialitzats també duen eines i materials per a les reparacions de petites incidències que puguin sorgir en el transcurs de l’activitat.
Característiques del servei: alforja amb eines per fer petites reparacions, mòbil i walkie-talkie per estar en contacte entre monitors i organitzadors per al bon transcurs de l’acte, desplaçament fins a 45 km total
Requisits:
Mòbil del responsable de l’organització
Autorització de la policia local per fer l’acte