Un punt essencial perquè una bicicletada tingui èxit és el recorregut, del qual dependrà en gran mesura que hi hagi més o menys participació i més o menys risc d’incidents. Per això cal fer un estudi previ i mirar quina és la millor ruta a seguir, depenent de l’objectiu principal de la bicicletada.
Característiques del servei:
Proposar la millor ruta per a l’acte, verificació sobre el terreny, realització del perfil de la ruta (quilometratge, desnivell i durada), desplaçament fins a 45 km en total.
Requisits:
Comunicar el motiu o objectiu de l’acte
A qui va dirigit:
Volum de participants previst
Mapa de la zona detallat
Autorització de la policia local per fer l’acte