Aquest any Biciclot hem començat una campanya específica per escoles cooperatives, la BICI-COOP Escolar, un projecte d’activitats amb preus molt ajustats pensat per a facilitar-vos la introducció de la mobilitat sostenible (concretament en bicicleta), dins del vostre projecte de centre.

La nostra experiència ens ha permès oferir materials i activitats d’acompanyament educatiu i/o adaptar materials, per a confeccionar una “alforja educativa”, per a l’ús del conjunt de centres educatius de la FeCeC.

Biciclot és una empresa referent del sector de la formació en l’àmbit de la circulació segura i cívica, compta amb una experiència de més de 35 anys en aquests tipus d’actuacions formatives, tant des de la vessant teòrica, com des de la vessant pràctica.

Per assolir aquests objectius, la cooperativa Biciclot desplega una sèrie de serveis dirigits per treballar centres d’interès en una varietat de temàtiques. Enfortir la cooperació entre entitats educatives i proveïdors de serveis formatius, a partir d’un diagnòstic de les necessitats concretes de les cooperatives, només pot comportar la millora de la pròpia acció educativa en el centre.

En aquest aspecte, Biciclot té molt clar que cal potenciar l’augment de la base del ciclisme urbà segur i cívic en els propers cursos entre els més joves, i per tant augmentar el pes de l’ús d’aquest mitjà de transport sostenible, perquè incideixi directament en la salut de l’alumnat i en la qualitat de l’aire que respiren. Fer-los conscients de la seva contribució a l’hora de trobar solucions per a mitigar l’estat d’emergència climàtica en què estem immersos forma part d’aquesta campanya.

CATÀLEG BICI-COOP ESCOLAR

Contacte: activitats@biciclot.coop

93 307 74 75