La Xarxa d’Economia Solidària (XES) va constituir l’any 2007 una comissió de treball amb l’objectiu de crear una eina que valorés la implicació dels seus membres i entitats, en el seu treball diari, respecte a uns paràmetres que mesuressin la seva actuació social dins de les seves organitzacions i en el seu entorn laboral i professional.

El Balanç Social és una eina de mesura social de la gestió de les empreses que hi participen. Una eina de valoració, reflexió, posada en valor i generadora d’objectius de millora.

Una eina per visibilitzar i posar en valor la tasca de social de cooperatives i altres empreses i entitats de l’economia solidària, que procuren oferir a la societat béns i serveis útils, s’organitzen de manera democràtica i participativa, miren de ser respectuoses amb el medi i operen des de l’honestedat i el compromís.

Amplieu la informació a la web del Balanç Social de la XES

Biciclot elabora el balanç social promogut per la XES des del 2008. L’elaboració del balanç social és una oportunitat per a l’autovaloració, la reflexió i la millora contínua. També un exercici de comunicació i transparència.

Podeu consultar l’inform del balanç realitzat, fent clic el logo corresponent.