EDUCATIU-diversificacio-curricular

A més de tenir com a objectiu la promoció de l’ús de la bicicleta, en tots els anys que portem treballant també hem donat una importància cabdal a la capacitat de motivació que te aquesta meravellosa màquina entre infants i preadolescents. Durant anys hem ofert activitats i assessorament per a utilitzar la bicicleta com a eina per a un aprenentatge significatiu que motivés als alumnes.

A més de donar peu a diferents propostes per a un treball interdisciplinari en l’educació formal, la bicicleta és una bona eina a l’hora de desenvolupar cursos de mecànica adreçats a grups amb dificultats d’aprenentatge, en centres d’inserció social o de formació prelaboral i això és els que us proposem a continuació mostrant-vos com a exemple alguns dels projectes en què hem treballat o estem treballant.

Projectes que hem desenvolupat

Els darrers anys hem treballat en diferents projectes amb formats molt diversos i amb un objectiu social comú, la inserció social des del món del lleure, la educació formal o la formació laboral.

Àmbit: educació en el lleure.
Format del taller: activitats puntuals de suport i assessorament.
Població destinatària: adolescents del Casc Antic de Barcelona

Es va fer un curs de mecànica en el que els nois i noies del grup muntaven i preparaven la seva bicicleta, a l’estiu conjuntament amb l’educadora i el suport logístic de Biciclot tot el grup va fer, amb les bicicletes que havien reparat, una ruta cicloturista per l’Empordà. El grup va haver de participar en la preparació i disseny de la ruta així com en les tasques diàries durant la ruta i en el manteniment de les seves bicicletes. A més de ser un projecte educatiu en què es van poder treballar molts objectius, va ser una gran aventura..

 

Àmbit: educació formal amb col·lectiu amb risc de fracàs escolar.
Format del taller: curs escolar amb una sessió setmanal d’una hora.
Població destinatària: adolescents que cursen ESO a l’escola CINTRA ubicada al barri del Raval de Barcelona

Cintra organitza aquests tallers pre-professionals amb la idea de posar els seus alumnes en contacte amb diferents disciplines que els puguin suposar una alternativa laboral en el futur. Cintra intenta informar els alumnes perquè surtin de l’escola amb suficients elements de judici per escollir la seva orientació professional amb el màxim de fonament. Des de Biciclot portem la programació del curs, la realització de tallers, el subministrament de materials i els transports necessaris.

 

Àmbit: educació formal amb col·lectiu amb risc de fracàs escolar.
Format del taller: Curs escolar amb dues sessions setmanals d’un matí
Població destinatària: adolescents que cursen ESO a la UEC de Sant Cugat del Vallès.

L’objectiu del taller era principalment utilitzar la motivació de la participació en el taller de bicis com a vehicle per a la seva formació, a més de les sessions de taller es realitzen sortides i altres activitats relacionades amb la bicicleta que alhora tenen com a objectiu la formació en el món professional de la bicicleta.
La tasca desenvolupada pel responsable de Biciclot en el projecte ha estat la següent:
Estudi previ de l’espai, disseny del taller, llistar materials necessaris, fer pressupost, muntar el taller i implicar als alumnes en aquest procés, un cop engegat el taller, en el dia a dia les seves tasques eren: – dues sessions setmanals en un mateix matí de 9 a 11 i de 11.30 a 13.30 hores – assessorament als educadors per a un treball interdisciplinari – coordinació amb l’equip i tasques d’avaluació – gestió de compres de materials i transports

 

Àmbit: inserció social i laboral
Format del taller: calendari laboral i horari de matins de dilluns a divendres
Població destinatària: joves i adults en risc d’exclusió social

A partir d’una subvenció en l’àmbit de Medi Ambient, i en el context de reciclatge, es crea el projecte Biciboi. La raó de ser del projecte és per una banda el reciclatge de material en desús, en aquest cas bicicletes i per l’altra la formació i inserció laboral dels participants en el taller. També es generen objectius secundàris però no menys interessants com la dinamització de l’espai on està ubicat el taller o la participació en projectes socials, educatius i de solidaritat amb les bicicletes reparades.
Es reciclen el màxim de bicicletes que provenen de donacions particulars, d’empreses o institucions, en bicicletes utilitzables (per portar-les a projectes pel desenvolupament, o per a crear una flota d’utilització pròpia), a partir de la feina d’unes 5 persones que inicien el taller amb uns coneixements mecànics mínim o nuls.
La feina de Biciclot va consistir en l’acompanyament durant tot un any per tal que es consolidés el projecte, des de l’assessorament inicial, el disseny i muntatge del taller, la creació de la dinàmica del taller, normes, procediments… realització del taller durant un any i formació a l’educador que se’n faria càrrec a partir d’aleshores.

 

Filtrar projectes