En bicicletades populars en què estigui previst un nombre de participants molt gran, és molt recomanable disposar de tres vehicles de suport que tanquin la bicicletada: una ambulància, un autocar o vehicle per transportar els possibles participants ferits i/o esgotats i un tercer vehicle, que és el que ofereix Biciclot, que actua com a cotxe escombra, recollint les bicis de participants accidentats o esgotats que es porten al punt d’arribada.
En aquest servei es poden incloure monitors mecànics dins del camió per reparar bicis que s’hagin quedat al final de la biciletada, de manera que es puguin retornar a l’usuari arreglades. Aquest servei extra inclou la mà d’obra del mecànic però no els materials que s’hagin d’utilitzar.
Característiques del servei: monitor/conductor amb el vehicle, caixa d’eines, mòbil i walkie-talkie, desplaçament del vehicle (fins a 45 km total).
Requisits:
Informar del recorregut amb antelació
Autorització de la policia local per fer l’acte

passejada camio escombra