Amb aquest curs volem que els nois i noies aprenguin a utilitzar la bicicleta com a mitjà de transport urbà per als seus desplaçaments quotidians (al centre educatiu, a les activitats de lleure…), amb seguretat i coneixements bàsics adients.

Les prescripcions tècniques del projecte que han estat inspirades en la metodologia “Bikeability” del Regne Unit, i són el fruit de més de 20 anys d’experiència en la formació vinculada a la promoció de l’ús de la bicicleta i l’acompanyament de grups circulant en bicicleta per la ciutat. Està pensat per a alumnes de 6è de primària en endavant.

Baixa la fitxa de descripció del curs

El curs està dividit en dos matins d’activitats:

DIA 1
Activitat 1: Que cal saber abans d’agafar la bicicleta (sessió teòrica)

Activitat 2: Exercicis per a la millora del control en la conducció de la bicicleta (sessió pràctica). Objectius – Treballar l’equilibri dinàmic – Entrenar a aguantar el manillar amb una sola mà per efectuar senyalitzacions – Practicar el càlcul d’espai i temps a objectes fixos – Practicar el càlcul d’espai i temps a objectes mòbils – Mantenir la distància de seguretat en la circulació en filera i en parelles – Entrenar la circulació en grup – Practicar la coordinació de moviments amb altres ciclistes.

Activitat 3: Avaluació del control de la bicicleta per part dels alumnes:
Test de Pauwels.

L’objectiu és fer una avaluació objectiva de la millora en l’aprenentatge que fa l’alumne del seu control sobre la bicicleta.
L’alumne ha de ser capaç de superar circuit de proves d’habilitat amb una penalització mínima per a la qual es tindrà en compte la destresa i el temps emprat.

DIA 2
Activitat 4: Com circular amb bicicleta (sessió teòrica)

Coneixement de la senyalització a les vies, diferents tipus de vies de circulació i carrils bici, com circular amb grup, com circular individualment, protocol de seguretat abans de realitzar qualsevol maniobra per part del ciclista, protocol d’execució de les maniobres més comunes, com circular en grup.

Activitat 5: Com circular amb bicicleta (Sessió pràctica).

Sortida amb bici amb tot el grup fins a un punt de la ciutat on es realitzaran les pràctiques de conducció dels alumnes.
Un cop arribats l’espai de pràctiques (un punt estudiat de la ciutat amb trànsit pacificat, però no neutralitzat), els alumnes de manera individual amb la supervisió dels educadors realitzaran els exercicis de senyalització que s’han treballat a la sessió teòrica. Tornada en grup al punt inicial.