Punt de préstec perquè els usuaris als quals va destinat el servei puguin gaudir de forma gratuïta del lloguer d’una bicicleta, simplement deixant un DNI, passaport o carnet de conduir. Els monitors de Biciclot s’encarreguen de gestionar el punt de préstec. Activitat pensada perquè tothom, fins i tot els que no gaudeixin encara d’una bicicleta, ho pugui fer, per descobrir els avantatges que pot oferir com a mitjà de diversió i de transport.
Inclou:
Lloguer de 15, 30, 50 o 70 bicicletes, segons es concreti.
Transport, càrrega i descàrrega de les bicicletes i els materials per al punt de préstec: taula, cadires i material informatiu sobre la bicicleta.
Monitors tècnics gestionant el punt de préstec. Variarà el número de monitors en funció del número de bicicletes per llogar que tingui el punt.
Necessitats del municipi:
Espai de 10×25 m i 35 tanques de 2×1m
Permís per a la ocupació de l’espai

Document: Punts de préstec de bicicletes
(PDF, 128KB). Pots baixar-te el pdf i imprimir en DIN-A4