Amb aquesta prova pilot es pretén fer un informe de l’acceptació per part dels ciutadans de la implantació d’un servei continuïtat de bicicletes públiques, biciclot us aporta els materials necessaris, muntatge, transport, documentació necessària i assessorament per a la seva implantació i vosaltres gestioneu el punt o punts de servei durant els dies de la prova.
Inclou:
20 bicicletes (de 20 setembre al 26 de setembre) durant una setmana
transport inici i final del servei
jornada de formació inicial
lliurament d’un manual i el material necessari (carnets usuaris, rebuts, enquestes) per la gestió del servei
un servei d’assistència mecànica de 4h un dels dies del servei
Informe final del servei amb dades estadístiques i resultat de l’enquesta als usuaris
Necessitats del municipi:
Cal una bona gestió prèvia per garantir l’èxit del servei: difusió, personal gestionant els punts de préstec, espai tancat per guardar les bicis, redistribució de les bicicletes, localització dels punts del servei, planell del municipi i xarxa de carrils bici, proposta d’itineraris recomanats, logotip de la campanya …