Servei post venda d’una flota muntada a mida.
Manteniment regular de la flota per mecànics professionals de Biciclot: venim regularment a fer el manteniment ordinari i les reparacions extraordinàries que es poguessin esdevenir.

Manteniment de la flota
Servei post venda de la primera posta a punt.
Manteniment regular de la flota per mecànics professionals de Biciclot: venim regularment a fer el manteniment ordinari i les reparacions extraordinàries que es poguessin esdevenir.
Formació als destinataris de les bicicletes: sessions informatives a mida del vostre col·lectiu per donar a conèixer el nou servei i garantir els coneixements i serveis mínims per part dels usuaris: mínims coneixements tècnics, de seguretat – robatori, de circulació específica, de funcionament del servei, d’itineraris recomanats.

Automanteniment

Un totem d’autoreparació de bicicletes amb eines i manxa