Servei post venda d’una flota muntada a mida.
Manteniment regular de la flota per mecànics professionals de Biciclot: venim regularment a fer el manteniment ordinari i les reparacions extraordinàries que es poguessin esdevenir.

 

Manteniment de la flota
Servei post venda de la primera posta a punt.
Manteniment regular de la flota per mecànics professionals de Biciclot: venim regularment a fer el manteniment ordinari i les reparacions extraordinàries que es poguessin esdevenir.
Formació als destinataris de les bicicletes: sessions informatives a mida del vostre col·lectiu per donar a conèixer el nou servei i garantir els coneixements i serveis mínims per part dels usuaris: mínims coneixements tècnics, de seguretat – robatori, de circulació específica, de funcionament del servei, d’itineraris recomanats.

Transport: Portem la flota i materials necessaris allà on l’hagueu de tenir en funcionament. Tenim vehicles especialment equipats per al transport de bicicletes.

Instal·lació de la flota:
Aparcament i magatzem, i estudi previ de on i com…

Formació:
Sessions informatives a mida del vostre col·lectiu per donar a conèixer el nou servei i garantir els coneixements i serveis mínims per part dels usuaris: mínims coneixements tècnics, de seguretat – robatori, de circulació específica, de funcionament del servei, d’itineraris recomanats.