El Bici – Repte té la intenció d’incentivar a seguir utilitzant la bicicleta als centres educatius i en el dia a dia. Proposem que els grups-classe presentin les seves experiències i/o projectes relacionats amb la bicicleta. Al final del curs escolar valorarem i escollirem la millor experiència perquè el centre educatiu premiat guanyi una activitat amb Biciclot.

Com podeu participar?

1. Participen tots els centres educatius amb experiències o projectes relacionats amb la bicicleta

2. Biciclot reunirà totes aquestes experiències i projectes, en aquest apartat de la web per fer arribar al món els beneficis de la bicicleta.

3. S’expedirà un document, que haurà de signar el centre, pel qual es donarà permís i conformitat a Biciclotsccl per poder utilitzar aquella imatge (malgrat que la propietat intel·lectual sigui de qui la presenti) per les Jornades Bici-Repte o per qualsevol altra acció de caire comunicatiu o comercial de Biciclot, present o futura.

4. Els projectes que ens presenteu, que parteixin o utilitzin com a eina pel seu desenvolupament, d’una o varies activitats de Biciclot, tindran avantatges en la valoració final. 

5. Enviar la proposta a Biciclot a través del correu biciclot@biciclot.coop

Juntes canviem el món a coop de pedal!

Escola Thau Sant Cugat – Bicibus escolar

|

Un gran repte pera a la gent jove: Com Passar de la simulació a la realitat de la mobilitat activa Aquest curs escolar hem pogut testar, el Bicibús escolar amb alumnes de l’escola Thau de Sant Cugat del Vallès Després … Llegeix més

Escola Catalunya – Descobrim l’entorn

|

Descobrir l’entorn i promocionar l’ús de la bicicleta, tot alhora! Davant de les novetats urbanístiques de pacificació de l’entorn del centre escolar de l’Escola Catalunya de Sant Cugat del Vallès, es va crear un programa entre el claustre del centre, … Llegeix més

Suscríbete al boletín